Zinc 90 capsule

Zinc ช่วยให้ร่างกายแข็งแรง ระบบต่างๆทำงานได้ปกติ ควบคุมการทำงานของระบบภูมิคุ้มกัน Zinc ได้รับการพิสูจน์ว่ามีประสิทธิภาพในการยับยั้งไวรัสหลายชนิด โดยยับยั้งการเพิ่มจำนวนในของไวรัส สามารถยับยั้ง SARS-CoV