Salmon Gluta Collagen Plus

มีสารสำคัญ แอสตาแซนธิน ซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่ร่างกายสร้างเองไม่ได้ ถือว่าเป็น Nature’s Most Powerful Antioxidant สามารถปกป้องเยื่อหุ้มเซลล์ได้ทั้งภายในและภายนอกได้ทุกส่วนของร่างกาย